Regnskab & Revision i Haderslev

Hos Fischer & Kragh ApS vil vi både være en værdifuld samarbejdspartner og samtidig opfylde vores samfundsmæssige opgave når vi udfører din revision i Haderslev og omegnen deraf.

Vores målsætning

Det er vores mål, at vores kunder oplever os som en samarbejdspartner, der året igennem er med til at sikre indsigt i virksomhedens nøgletal og udvikling. Dermed vil vi sikre et godt beslutningsgrundlag for indsatsområder og stabilitet i virksomhedens udvikling.

Vi vil både være en værdifuld sparringspartner og samtidig opfylde vores samfundsmæssige opgave når vi udfører din revision i Haderslev.

Indsendelse til SKAT

Erhvervsstyrelsen og SKAT skal i dag modtage de fleste oplysninger elektronisk, herunder også selskabsselvangivelsen. Årsrapporter fra selskaber i regnskabsklasse B og C skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Som kunde hos os er det noget, vi klarer for dig som en del af vores service i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Revision af årsrapport

Revision er vores kerneydelse. Vi udfører revision for små og mellemstore aktie- og anpartsselskaber.

Revision har ikke kun til formål at sikre, at din årsrapport opfylder årsregnskabslovens krav. Vores revision giver os et indblik i din virksomhed, så vi bliver i stand til at identificere områder, hvor du kan effektivisere din organisation og indtjening, f.eks. forenklinger i den daglige drift eller direkte omkostningsbesparelser.

Vi står inde for, at alle love og regler bliver overholdt.

Gennemgang af årsrapport

Vi vil både løbende og i forbindelse med aflevering af årsregnskabet sikre, at den indsigt, vi opnår i virksomhedens drift, bliver brugt som udgangspunkt for en kvalificeret sparring på virksomhedens drift. Ved aflevering af årsregnskabet sætter vi et møde i kalenderen, hvor vi vil gennemgå regnskabet og drøfte muligheder og indsatsområder.

Som revisorer udfører vi derfor ikke bare den lovpligtige revision; vi bliver også din eksterne konsulent, der kan være med til at øge din virksomheds indtjening.

Rådgivning og vejledning til din revision i Haderslev

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Fischer & Kragh ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om regnskab og revision.