Revision i Haderslev samt regnskab

Hos Fischer & Kragh ApS vil vi både være en værdifuld samarbejdspartner og samtidig opfylde vores samfundsmæssige opgave som revisorer.

Vores målsætning

Det er vores mål, at vores kunder oplever os som en samarbejdspartner, der året igennem er med til at sikre indsigt i virksomhedens nøgletal og udvikling. Dermed vil vi sikre et godt beslutningsgrundlag for indsatsområder og stabilitet i virksomhedens udvikling.

Vi vil både være en værdifuld sparringspartner og samtidig opfylde vores samfundsmæssige opgave som revisorer.

Indsendelse til SKAT

Erhvervsstyrelsen og SKAT skal i dag modtage de fleste oplysninger elektronisk, herunder også selskabsselvangivelsen. Årsrapporter fra selskaber i regnskabsklasse B og C skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Som kunde hos os er det noget, vi klarer for dig som en del af vores service i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Revision af årsrapport

Revision er vores kerneydelse. Vi udfører revision for små og mellemstore aktie- og anpartsselskaber.

Revision har ikke kun til formål at sikre, at din årsrapport opfylder årsregnskabslovens krav. Vores revision giver os et indblik i din virksomhed, så vi bliver i stand til at identificere områder, hvor du kan effektivisere din organisation og indtjening, f.eks. forenklinger i den daglige drift eller direkte omkostningsbesparelser.

Vi står inde for, at alle love og regler bliver overholdt.

Gennemgang af årsrapport

Vi vil både løbende og i forbindelse med aflevering af årsregnskabet sikre, at den indsigt, vi opnår i virksomhedens drift, bliver brugt som udgangspunkt for en kvalificeret sparring på virksomhedens drift. Ved aflevering af årsregnskabet sætter vi et møde i kalenderen, hvor vi vil gennemgå regnskabet og drøfte muligheder og indsatsområder.

Som revisorer udfører vi derfor ikke bare den lovpligtige revision; vi bliver også din eksterne konsulent, der kan være med til at øge din virksomheds indtjening.

Vi står til rådighed!

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Fischer & Kragh ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejde og ydelser.