Selskabsbeskatning

Fischer & Kragh ApS rådgiver dig om person- og selskabsbeskatning.

Selskabsbeskatning

Selskabsbeskatningen rummer en lang række love og regler, og derfor også faldgruber og blindgyder, der skal undgås. Vi har indsigten i alle reglerne og kan derfor med sikker hånd sikre en korrekt udnyttelse af fradrags- og afskrivningsmulighederne og f.eks. optimere værdien af udskudt skat.

Vi står også til rådighed med vores erfaring og know-how ved omstruktureringer, f.eks. i forbindelse med tilførsel af nye aktiver eller køb og salg af ejendomme.

Personbeskatning

Alle kan med fordel få en uvildig skatterådgivning. Det er sikkerhed for, at man undgår ubehagelige overraskelser. Vi tilbyder hjælp med skatteberegning og f.eks. opgørelse af indtægt og tab på aktier, beregning af overskud af forældrelejligheder, private solceller mm.

Derudover giver vi relevante beslutningsgrundlag for f.eks. køb af bolig eller udlejningsejendom samt de skattemæssige konsekvenser af incitamentsordninger, herunder aktieaflønning, personalegoder, f.eks. fri bil eller fri bolig. Endelig rådgiver vi om pensionsopsparing og anden formuepleje.

Vi står til rådighed!

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Fischer & Kragh ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejde og ydelser.